Financovanie

 • Platba v hotovosti
 • Financovanie cez hypotekárny úver
 • Stavebné sporenie
 • Kombinácia možností vyššie

Spolupracujúce banky kde je projekt nastavený na financovanie

 • Československá obchodná banka (ČSOB)
 • Všeobecná úverová banka (VÚB)
 • Tatra Banka

Spôsob financovania pre projekt Vila na kopci:

 1. splátka: pri podpísaní Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve (10%)
 2. splátka: pri dokončení hrubej stavby (40%)
  / možnosť financovania hypotekárnym úverom
 3. splátka: po ukončení inštalačných prác (40%)
 4. splátka: najneskôr pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy (10%)

Možnosť klientskych zmien do ukončenia hrubej stavby

Hypotekárna kalkulačka

 
 
%
 
r.
 

ŠPM = štátny prísp. pre mladých